Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 14

 • Lärare lär sig e-lärande

  Hallå där, Olle Bälter, en av tolv KTH-lärare som besökt Stanford University för att utveckla online-material till universitetskurser. Varför detta besök? – Efter att jag gästforskade på Stanford 2015–2016 har jag missionerat för deras sätt att ta hand om klickdata från digitalt lärstöd. Till slut fick jag med mig ett gäng intresserade så nu har vi alla lärt oss hur man utvecklar sådana kurser.

 • Lärarna vill arbeta mer med e-lärande

  De flesta av KTH:s lärare vill arbeta mer med e-metoder i sin undervisning. Men tekniken och det digitala stödet släpar efter och matchar inte lärarnas behov fullt ut. Tiden är en annan bristvara, enligt en enkät som gjorts för att kartlägga lärarnas användning av e-lärande.

 • IT-verktyg som ökar genomströmningen

  När Google Docs används som socialt kommentarsystem för lärare och studenter blir resultatet både ett bättre lärande och en högre genomströmning av studenter. I dag är verktyget obligatoriskt vid medieteknikprogrammet och nu kan det spridas till hela KTH.

 • Bättre teknikstöd i alla lärosalar

  Lärarna använder allt mer tekniskt stöd i sin undervisning. Men standarden på utrustningen släpar efter. Nu satsar KTH för att rusta upp undervisningssalarna med modern AV-teknik som bygger på användarnas behov.

 • Lärare på nätet – pedagogisk framgång

  Efter 15 år bakom katedern har Mamo Colarieti-Tosti börjat lägga upp sina föreläsningar på nätet. Tiden i klassrummet är alltför dyrbar för att användas till envägskommunikation. Nu kommer studenterna till lektionerna för att diskutera på djupet i stället.

 • Personlig pedagog gör susen

  Tänk om varje elev eller student kunde ha sin egen personliga lärare. Forskning vid KTH visar att det är möjligt via nätet – även för att bedriva högkvalitativ utbildning.

 • KTH drar igång öppna kurser på nätet

  Startskottet har gått för KTH att producera öppna globala nätkurser, så kallade MOOC:ar, massive open online courses. Intresserade lärare uppmanas att bidra med innehåll för en världsomspännande marknad.

 • KTH:s e-lärande kartläggs genom enkät

  I vilken omfattning använder KTH:s lärare digitala system i undervisningen eller för sin administration? Hur många av dem använder exempelvis Skype, webbaserade prov eller digitala diskussionsforum? Det är några av frågorna i en enkät som går ut till alla drygt 1000 lärare på KTH i oktober. Syftet är att ta tempen på hur virtuellt KTH:s campus egentligen är i nuläget.

 • Mindre plugg ger samma resultat

  Ta din examen på halva tiden. Det kan bli följden genom en ny metod inom e-lärande som datatekniklärare vid KTH introducerar i höst.

 • Förvaltningsobjekt e-lärande

  Förvaltningsobjekt e-lärande är en gemensam aktivitet mellan enheten för digitalt lärande och KTH:s IT-avdelning. Förvaltningsobjektets uppdrag är att förvalta och vidareutveckla den digitala lärandemiljön för KTH. De system som ingår i e-lärande är Canvas, Kurs-, program- och gruppwebbar, Personliga menyn, Artologic Survey and report, Kaltura och URKUND- Enheten för digitalt lärande ansvarar inom förvaltningsobjektet för utredningar och utvärderingar av den digitala lärandemiljön samt utbildar och handleder KTH:s lärare.

 • KTH Play (Kaltura)

  KTH Play är en mediaportal och ett verktyg för inspelning och delning av ljud och bild. Den tekniska plattformen för KTH Play är Kaltura. Alla anställda på KTH har tillgång till KTH Play. Logga in på play.kth.se.

 • Genomförda webbinarier

  Alla Lunch 'n' Learn-webbinarier kan ses i KTH-play. Inspelningarna laddas upp där senast dagen efter att webbinariet ägt rum.

 • Digitalt lärande - avdelning

  KTH:s enhet för digitalt lärande är den plats där forskning och beprövad erfarenhet om digitala medier och lärande möts. Vi utvecklar kunskap och designar digitala plattformar, nätbaserade kurser och video som stöd för utbildning och lärande. Vid enheten bedrivs forskning och utveckling (FoU) samt utbildning och handledning. Enheten tillhör Institutionen för lärande på Skolan för industriell teknik och management (ITM) på KTH, och är organiserad i tre grupper: Förvaltningsobjekt e-lärande, Digital kursutveckling och Resurscentrum för nätundervisning (RCN).

 • Digitalt lärande - forskningsområdet

  Forskningen om digitalt lärande på KTH undersöker hur teknik kan stödja utbildning och lärande. Forskargruppens styrka är vår tekniska kompetens kompletterat av vår kompetens inom lärande. Forskningen är ofta designinriktad. Detta innebär att vi beforskar användning av framväxande teknik i lärandesammanhang och utvecklar prototyper och metoder som en del av forskningen. Vi har även som målsättning att bidra till att utveckla metoder och tekniker som kan användas i praktiken.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22