Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 6

 • Doktoranderna känner sig utanför

  En genomtänkt introduktion och en granskning av forskarutbildningen i stil med RAE och EAE. Det är några av de förbättringar som Jana Sochor och Omar Shafqat i doktorandsektionens styrelse efterlyser. – I grunden handlar det om att inkludera doktoranderna, få dem att känna att de är välkomna på KTH, säger Jana Sochor.

 • KTH startar forskarutbildning med KI

  Ett nytt samarbete inleds mellan KTH och Karolinska Institutet, KI som tillsammans ska starta forskarutbildning för doktorander inom medicinsk teknologi.

 • Näringslivet får skräddarsydd forskarutbildning

  En ny typ av forskarutbildning startas av tre lärosäten däribland KTH. Pilotsatsningen sker i samarbete med näringslivet och stöttas av KK-stiftelsen med 16 miljoner. Utbildningen ger en licentiatexamen.

 • Den perfekta doktoranden?

  Produktiv och bidrar till tillväxt. Det är bilden av den idealiske doktoranden. Men hur påverkar det forskningen i stort? Risken är att forskning som genererar resultat på längre sikt tvingas stå tillbaka, varnar forskare.

 • Forskarutbildning på KTH

  KTH erbjuder möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.

 • Att doktorera vid Avdelningen för filosofi

  Vid Avdelningen för filosofi kan man doktorera i ettdera av två ämnen: (1) Filosofi. (2) Risk och säkerhet.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22