Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Upptäckten som kan gynna svensk ekonomi

    Forskare vid KTH och Uppsala har tillsammans med kollegor vid synkrotronljuslabbet ESRF i Grenoble lyckats mäta hur atomerna vibrerar i den kollapsade metallfasen i den sällsynta jordartsmetallen cerium. Detta kan få positiva effekter för så väl utsläpp av bilavgaser som för Sveriges ekonomi.

  • Viktigt framsteg för magnetricitet

    En KTH-forskare har tillsammans med vetenskapsmän från Kanada studerat ett magnetiskt material som går under namnet spinn-is. Det gemensamma arbetet visar, precis som när halvledarindustrin utvecklades, att det är mycket viktigt att ta orenheter i materialet i beaktande. Forskningen är ett steg i riktningen mot utvecklingen av kretsar med magnetiska komponenter och magnetiska minnen till datorer och annan utrustning.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22