Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 22

 • Prisad för arbete med nyanlända

  Hallå där, Johan Gärdebo, doktorand, som fått Frankestipendiet för sitt engagemang för internationella studenter och nyanlända flyktingar. Hur känns det? – Hedrande, överraskande och roligt.

 • Säkert ibland osäkert på campus

  KTH:s campus upplevs som en trygg miljö att vistas i. De platser på campus som ändå skapar känslor av otrygghet varierar mycket mellan olika personer, visar en undersökning hos en grupp masterstudenter. Ibland kan även vissa säkerhetsåtgärder, som polispatruller och väktare, skapa känslor av osäkerhet och obehag.

 • Sommarskola lockar till svenska studier

  I veckan startade den sommarskola som KTH, Stockholms universitet och Karolinska Institutet gemensamt står bakom. Ett 50-tal studenter från olika delar av världen hälsades välkomna av lärosätenas rektorer i Aula Magna vid Frescati.

 • Avgifter flyttar fokus till Europa

  Planerna tar form för att ta igen de studenter som förloras på grund av de nya studieavgifterna. Fler studenter från Europa och minskat antal utbildningsprogram är den gemensamma strategin från de mest drabbade skolorna, ICT, ABE och ITM.

 • Framgångsrikt trots få betalstudenter

  Som väntat blev det ett stort tapp av internationella masterstudenter för KTH som en följd av de nya studieavgifterna. Totalt 65 icke-europeiska studenter har betalt terminsavgift för kommande läsår. Utöver det har 50-60 studenter tackat ja till sin plats med stipendium. – På det stora hela har vi kommit ut relativt väl, säger prorektor Eva Malmström Jonsson.

 • Hur påverkar utländska studieavgifter?

  I mars lägger regeringen en proposition, som troligen föreslår studieavgifter för utomeuropeiska studenter på svenska universitet. Hur tror KTH-skolornas internationella handläggare att det påverkar rekryteringen? Finns det risk att de utländska studenterna minskar i antal?

 • Utländska studenter vill ha mer service

  Lärarnas ämneskunskaper är bra och utbildningen har hög kvalitet på KTH, tycker de internationella studenterna. Däremot saknar de kopplingen till näringslivet och är missnöjda med mottagningen vid terminens början. Det framgår av världens största studentbarometer.

 • Klart för KTH:s nya studentbostadshus

  KTH:s nya studentbostadshus beräknas stå klart hösten 2013. Finansieringen av bygget sker genom en donation av entreprenören och hotellägaren Bicky Chakraborty.

 • Hundra masterstudenter bygger Stanfordinspirerade elbilar

  Masterstudenterna i maskinkonstruktion på KTH får en rivstart på sina studier redan första skolveckan i år. I ett koncept med inspiration från Stanford University i USA bygger de elmotordrivna lådbilar. Uppstartsveckan avslutas fredag 2 september med en nyinstiftad tävling som avgörs vid parken utanför KTH Maskinkonstruktion vid Brinellvägen på KTH:s campus. En tävling som är öppen för alla intresserade att besöka.

 • Ovant med praktiska studier

  Grupparbeten, fältstudier och interaktivitet i undervisningen är främmande företeelser för många internationella studenter. Det kräver extra tydlighet av den som undervisar i det internationella klassrummet, konstaterar en grupp doktorander – i ett internationellt klassrum.

 • Flest betalstudenter på KTH

  Söktrycket från internationella studenter fortsätter att öka – över hela landet. Enligt senaste siffrorna toppar KTH statistiken med flest betalande masterstudenter.

 • Studieavgifter stor utmaning för KTH

  När avgifter för utländska studenter införs hösten 2011 kan KTH komma att förlora över 100 miljoner kronor i intäkter om året. Offensiv marknadsföring, uppdragsutbildningar och andra insatser ska mildra tappet.

 • Hur påverkar utländska studieavgifter?

  I mars lägger regeringen en proposition, som troligen föreslår studieavgifter för utomeuropeiska studenter på svenska universitet. Hur tror KTH-skolornas internationella handläggare att det påverkar rekryteringen? Finns det risk att de utländska studenterna minskar i antal?

 • Utbytesstudier ger bättre jobbchanser

  Studenter som pluggar utomlands eller gör praktik i ett annat land har större chanser på arbetsmarknaden. De löper även mindre risk för långvarig arbetslöshet, enligt en undersökning.

 • DTU överlevde studieavgifterna

  När Danmark införde avgifter för studerande från länder utanför EU sjönk antalet utländska studenter vid Danmarks Tekniska Universitet (DTU) dramatiskt. Nu två år senare har DTU tack vare målmedveten rekrytering lika många utomeuropeiska studenter som före avgifterna – men från andra och färre länder. Hela kontinenter har fallit bort.

 • Studenter nekas uppehållstillstånd

  Minst ett 100-tal internationella studenter vid svenska lärosäten har drabbats av försenade uppehållstillstånd under hösten. En av dem, Ashwin Sathrughnan, masterstudent vid KTH, väntar fortfarande på besked från Migrationsverket.

 • Mastersstudent från KTH med på Airbus sommarakademi

  Ta fram omvälvande lösningar på globala problem som brist på mat och vatten! Så ser utmaningen ut i Airbus Airnovation Summer Academy som pågår just nu. 50 toppstudenter från 20 länder deltar och en av dem kommer från KTH.

 • Störst internationell offensiv i Lund

  Förra året drog Lund igång landets största satsning för att rekrytera betalstudenter. Om fem år hoppas man kunna rekrytera fler internationella studenter än innan avgifterna infördes. Annars tappar man sin topposition på rankinglistorna.

 • Avgiftsguru gav KTH raka besked

  Var vaksam med högriskländer. Och bygg upp ett lokalt antagningssystem för rekryteringen av utländska masterstudenter. Det förbättrar oddsen att lyckas när studieavgifterna för internationella studenter införs, menar internationelle rådgivaren Daniel Guhr.

 • Anna överbryggar kulturskillnader

  Ibland blir kulturskillnaden stor för utländska masterstudenter på KTH. Nya studiemetoder och andra sociala mönster än i hemlandet kan ställa till det ordentligt. På Kemi- och Bio-skolan får alla masterstudenter gå ett introduktionsprogram för att lättare klara övergången.

 • Asiatiska möten gynnar rekrytering

  Utbildningsmässor i asiatiska länder ger KTH direktkontakt med potentiella masterstudenter. Det personliga mötet är oslagbart även när man ska rekrytera utländska studenter, menar två av KTH:s studentrekryterare som nyligen besökte Hong Kongs utbildningsmässa.

 • Ellinor var på studentutbyte i Australien

  Hallå där Ellinor Westerberg, som läser sista året på civilingenjörsprogrammet i datateknik. Du har just kommit hem efter studentutbyte på University of South Australia. Dessutom praktiserade du på SAAB Australia. Kan du berätta om dina erfarenheter?

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22