Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 4

  • Blåmusslor ska skydda mot rost

    Kostnader för korrosion uppgår varje år till cirka 90 miljarder kronor i Sverige, enligt Korrosionsinstitutet. Nu väntas den siffran sjunka. Ett forskarlag vid KTH har nämligen uppmärksammat en viktig egenskap hos blåmusslor som skyddar exempelvis stål från korrosion.

  • Europeisk medalj för korrosionsforskning

  • Nya forskarrön om kopparmetallens egenskaper

    I samhällsdebatten om säker slutförvaring av kärnbränsleavfall diskuteras frågetecken kring kopparmaterialets egenskaper. Nu har ett forskarlag från KTH genomfört en studie som ökar förståelsen för egenskaperna hos olika former av koppar.

  • KTH-duo förbättrar aluminium

    Forskare vid KTH har studerat hur aluminium korroderar. De nyfunna kunskaperna ska leda till bättre skyddande ytskikt genom till exempel nya sätt att anodisera aluminium. Detta öppnar i sin tur för aluminium som håller bättre i tuffa miljöer men också nya användningsområden för metallen.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22