Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Vägbyggens miljöbelastning klart underskattad

    Att inte bara transporterna utan också själva vägnätet är en klimatbov att ta på allvar visar forskning vid fms

  • Vägbyggens miljöbelastning klart underskattad

    Stora mängder pengar och naturresurser används varje år till våra vägar. Allt oftare uppmärksammas därför den miljöpåverkan - ur ett livscykelperspektiv - som vägarna har vid transportplanering, både nationellt och internationellt. Tyvärr visar forskning vid KTH att man ofta missar parametrar som energianvändning och utsläpp vid byggnation, drift och underhåll av vägar.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22