Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • Storsatsning på skogsforskning ska ge batterier och medicinteknik

    Idag lanseras den nationella plattformen Treesearch för nya material från skogen. Inom ramen för detta samarbete, där KTH är en av de drivande parterna, ska materialforskning bedrivas baserat på det skogen har att erbjuda. Deltagarna hoppas att arbetet ska lägga grunden till framtidens biobaserade innovationer som nya typer av batterier, fönsterglas och medicinska implantat samt ge ny kompetens till den biobaserade ekonomin.

  • Framtidens skog växer sig stark

    Samverkan, nytänkande forskning och paradigmskifte. Det var några av ingredienserna då den svenska skogseliten diskuterade skogens och skogsnäringens utveckling och framtid. På KTH:s branschseminarium deltog också kung Carl XVI Gustaf.

  • KTH-studenter har skapat robot som tar lyror

    I december varje år visar blivande KTH-ingenjörer upp hur de ser på framtiden i form av en rad fantasifulla studentprojekt. Denna gång är det dags för en robot som tar lyror, ytterligare en robot som pratar med IBM:s superdator Watson, ett flertal självkörande fordon i olika format samt ett nytt koncept för hur vi skulle kunna pendla i storstäderna framöver.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22