Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 1

  • Ansök om stöd från Opportunities Fund

    Med stöd från engagerade alumner och vänner till KTH erbjuder Opportunities Fund studenter på kandidat-, master- och doktorandnivå att söka stipendier från fonden för att finansiera projekt, praktikplatser och forskning kopplade till studierna vid KTH. Ansökningsperioden för 2021 startar den 15:e Mars och pågår fram till 25:e April. Det slutgiltiga beslutet tas i slutet av Maj och resultaten publiceras i början av Juni.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22