Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • Vägbyggens miljöbelastning klart underskattad

    Att inte bara transporterna utan också själva vägnätet är en klimatbov att ta på allvar visar forskning vid fms

  • Självläkande asfalt sparar miljarder

    Med hjälp av nanoteknik ska de skapa asfalt som är självläkande. Tekniken ska markant förlänga vägarnas livslängd, och KTH-forskarna uppskattar denna till en fördubbling. Om vägarna i så fall skulle hålla 40 år istället för dagens 20 skulle det innebära en besparing på 1 miljard kronor årligen på det svenska statliga vägnätet. Därutöver finns det ett kommunalt vägnät inom vilket besparingspotentialen är lika stor.

  • Vattnet som förstör både vägar och miljö

    Att snabbt få bort vatten från vägytan efter nederbörd är viktigt för trafiksäkerheten. Samtidigt innehåller vattnet en rad olika föroreningar som tungmetaller, mikroplaster och vägsalt. Detta kan leda till att omgivande vattendrag och grundvatten skadas. Forskare vid KTH har studerat var vattnet från vägarna tar vägen, och hur vi kan hantera situationen bättre.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22