Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • Tidernas största forskningssatsning inom svensk väg- och banteknik

    För att lösa framtidens trafiksituation satsar Trafikverket, KTH och Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI) totalt 200 miljoner SEK på forskning och innovation inom väg- och järnvägsteknik.

  • Självläkande asfalt sparar miljarder

    Med hjälp av nanoteknik ska de skapa asfalt som är självläkande. Tekniken ska markant förlänga vägarnas livslängd, och KTH-forskarna uppskattar denna till en fördubbling. Om vägarna i så fall skulle hålla 40 år istället för dagens 20 skulle det innebära en besparing på 1 miljard kronor årligen på det svenska statliga vägnätet. Därutöver finns det ett kommunalt vägnät inom vilket besparingspotentialen är lika stor.

  • Vägbyggens miljöbelastning klart underskattad

    Stora mängder pengar och naturresurser används varje år till våra vägar. Allt oftare uppmärksammas därför den miljöpåverkan - ur ett livscykelperspektiv - som vägarna har vid transportplanering, både nationellt och internationellt. Tyvärr visar forskning vid KTH att man ofta missar parametrar som energianvändning och utsläpp vid byggnation, drift och underhåll av vägar.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22