Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Minskade utsläpp fortsatt höga

    Interna miljöskatter och en diskussion om vilka forskare och lärare som behöver resa är några förslag för att minska KTH:s miljöbelastning. Även om utsläppen från personalens resor minskat, är de ändå höga i ett nationellt och globalt perspektiv.

  • Mindre utsläpp – men luften är sämre

    Världens utsläpp ser ut att minska. Samtidigt ökar växthusgaser i luften. Vad ska man tro när beskeden inom klimatforskningen tycks peka åt olika håll? – Kanske borde vi bli bättre på att berätta om hur långsamma processerna är, säger Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22