Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 1

  • Ersätter giftiga bekämpningsmedel med vitamin B3

    Att undvika miljögiftiga bekämpningsmedel inom jord- och skogsbruk är högprioriterat. Inom ramen för en forskargrupp på KTH har docenterna Anna Ohlsson och Torkel Berglund länge studerat möjligheterna att finna nya, miljömässigt hållbara vägar för skydd av växter. Nu har de gjort det i form av vitamin B3, som i förlängningen skyddar mot bland annat den förhatliga snytbaggen, åtminstone det första året ute i fält.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22