Till innehåll på sidan

Skrivna tentor

Webbtjänst för studenters åtkomst till tidigare avlagd tentamen ( www.kth.se/student/minasidor/tentamen )

Problem vid användning utan eller nedsatt synförmåga

  • I webbtjänsten framgår inte av kod vad alla delar av sidan har för roll. (WCAG 1.3.1)
  • I webbtjänsten kan innehållet inte anses följa en meningsfull läsordning i samtliga skärmstorlekar eller hjälpmedel. (WCAG 1.3.2)
  • Webbtjänsten har inte en flexibel (responsiv) layout som fungerar vid förstoring eller anpassar sig efter liten skärm. (WCAG 1.4.10)
  • Webbtjänsten baseras på text som utgörs av bilder (inscannade dokument) och som därför inte kan anpassas som vanlig text. (WCAG 1.4.5)
  • Webbtjänsten fungerar bristfälligt när det gäller navigering via tangentbord samt fokusmarkering av aktiva komponenter (WCAG 2.1.1, 2.4.7)
  • Webbtjänsten brister i möjlighet för besökare att hoppa över innehåll genom uppmärkning av sidans mest väsentliga delar. (WCAG 2.4.1)
  • I webbtjänsten förekommer länktext som inte kan anses vara tillräckligt beskrivande. (WCAG 2.4.4)

Problem vid användning med nedsatt färgseende

  • Webbtjänsten brister i fråga om tillräckliga kontraster i komponenter och grafik. (WCAG 1.4.11, 1.4.3)

Problem avseende webbtjänstens robusthet

  • Webbtjänsten brister i fråga om kod som validerar (WCAG 4.1.1)
  • Webbtjänsten har inte genomgått kontroll med avseende på skräddarsydda komponenters kompatibilitet med hjälpmedel. (WCAG 4.1.2)
Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-10-09