Urvalskriterier

Kommittén har i sitt arbete med att utse vinnaren av Ingemar Croon Award att ta hänsyn till att det vinnande företaget minst uppfyller urvalskriterier för företag som vill hyra lokaler i Greenhouse Labs.

Koppling till universitet/högskola

Har företaget koppling till något universitet/högskola? Rankning sker enligt följande: KTH, övriga universitet, högskolor, ingen koppling

Kan företagets verksamhet gynnas av ett samarbete med Skolan för Kemivetenskap eller vice versa? Om inte samarbete/koppling existerar, hur ser företaget på ett sådant samarbete? Vilka möjligheter finns för interaktion med CHE-skolan när det gäller exjobb, forskningsprojekt m m?

Affärspotential

Vilken möjlighet har företaget att skapa en lönsam affär baserad på bolagets teknologi? Hur stor är marknaden? Hur ser konkurrenssituationen ut? Kan affären skyddas genom patent eller på annat sätt? Stor potential, skalbar affär och internationell marknad rankas högt.

Team

Är teamet som driver bolaget inställda på att skapa ett livskraftigt och växande bolag?

Produktutveckling/Forskning

Vilka möjligheter har företaget till produktutveckling och egen forskning? Forskningsintensiva företag med potential till fortsatt samarbete med KTH även efter tiden i Greenhouse Labs rankas högre än andra.

Teknologi

Vilken nytta har företagets produkter och/eller processer, är idén/produkten/processen unik eller finns det något liknande ute på marknaden? Är teknologin realiserbar i industriell/kommersiell skala?  Är bolagets teknologi att föredra ur ett hållbarhetsperspektiv? Finns det etiska invändningar mot att utveckla teknologin?

Kan företagets verksamhet användas i marknadsföringen av Greenhouse Labs och bidra till att varumärket kemi stärks?

Utvecklingspotential

Är företaget tillväxtorienterat? Vilka möjligheter har företaget att utveckla sin verksamhet/produkt under de närmaste åren?

Företag som har förutsättningar att växa ur Greenhouse Labs inom loppet av 1-3 år rankas högre än företag utan utvecklingspotential.

Greenhouse Labs

Vilka mervärden finns det för företaget att få vara en del i Greenhouse Labs: möjlighet till samarbeten med andra företag i Greenhouse Labs, möjlighet till samarbete med forskningen på CHE-skolan, närheten till studenterna, delaktighet i den planerade verksamheten i och omkring Greenhouse Labs (som föreläsningar, rådgivning, event etc), utnyttjande av instrument, lokalbehov etc. Samarbete och närhet till studenter rankas högre än instrumenttillgång och lokalbehov.

Finansiella möjligheter

Bedöms företaget möjligt att finansiera fram till ett positivt kassaflöde? Företagen måste klara att betala marknadsmässiga hyror i Greenhouse Labs. Finns förutsättningar för det?

Till sidans topp