Vår forskningsprofil

Vår verksamhet spänner över hela fältet med informationsteknik i dess vidaste mening. Vi jobbar både med de tekniska lösningarna och systemen. Vår forskning omfattar också såväl grundforskning som tillämpad forskning i nära samarbete med ledande internationella universitet.

Vi har en stark fakultet med ungefär 40 professorer och 30 universitetslektorer. Här bedrivs internationellt framstående forskning särskilt inom nanoelektronik, fotonik, elektronik- och datorsystem, programvaruteknik, kommunikationssystem och tjänster. Våra forskare är väl förankrade i såväl den industriella som i den akademiska världen.

Vi har delat upp vår forskning i tre områden. De har den bredd, volym och kvalitet som man förknippar med en ledande internationell miljö.

Kommunikationssystem

Programvaruteknik och datorsystem

Elektronik

Samverkansplattformar inom KTH

KTH har fem gemensamma samverkansplattformar inom forskningen:

Materialutveckling
Informations- och kommunikationsteknik
Energiteknik
Transportforskning
Life Science Technology

Till sidans topp