Evaluation of the Profitability of Quality of Experience-based Resource Allocation Deployment in LTE Network


Examensarbete presentation

Tid: Ti 2017-11-14 kl 18.00

Föreläsare: Uri Arta Ramadhani

Plats: Seminar room Grimeton at CoS, Electrum, elevator B, 4th floor, Isafjordsgatan 22, Kista

Den nuvarande mobiltelefonimarknaden kännetecknas av svag tillväxt av nya kunder men ett ökat nyttjande bland existerande kunder av företagens tjänster. Kundlojalitet har blivit en avgörande faktor för att uppnå en stark marknadsposition. Kundernas upplevda kvalitet utav mobiltjänsterna behöver upprätthållas på en hög nivå för att tillfredställa denna lojalitet. Att applicera en upplevad kvalitet (QoE) metod i en radio resurs kan vara ett medel till att förbättra kundernas upplevda kvalitet av mobiltjänsten. För att undersöka ifall en sådan tjänst är lönsam är det dock nödvändigt att en lönsamhetskalkyl genomförs, där investeringskostnad och systemets driftkostnad vägs mot eventuella intäkter. En lönsamhetsbedömning av QoE-baserad resursallokering krävs som grund för mobiloperatören att förutse deras potentiella fördelar med QoE-baserad resursschemaläggning.

Denna uppsats undersöker lönsamheten av att implementera QoE i termer av förlorade intäkter, jämfört med proportionell rättvis (PF) schemaläggning, i att leverera en videoströmservice. I QoE-baserad RRM användes buffertprocentandel som användes av användarna i resursallokeringsprocessen. De två olika systemen simulerades genom att använda olika antal basstationer i mobilnätverkskonfigurationen. Användarnöjdhet kvantifierades genom att låta användarna betygsätta tjänsten, detta värde användes därefter till att uppskatta hur många av kunderna som sannolikt ej skulle återanvända tjänsten. En lönsamhetskalkyl genomfördes genom att prediktera förlorade intäkter med avseende på kunderna som ej skulle återanvända tjänsten.

Resultaten från simulerings- och lönsamhetsberäkningen visade att även om QoE erbjuder en högre kundnöjdhet av tjänsten och tillfredsställelse för fler basstationer, så leder inte en QoE-implementering till signifikanta fördelar för nätverket i termer av förlorade intäkter och investeringskostnader jämfört med ett PF schemaläggare. Detta indikerar att om ett företags mål är att höja kundlojaliteten, då skall företaget applicera en PF schemaläggare istället för QoE.

Nyckelord: upplevad kvalitet, radio resurshantering, videokvalitét, medelvärde av graderingarna, inkomstförlust

2017-11-14T18:00 2017-11-14T18:00 Evaluation of the Profitability of Quality of Experience-based Resource Allocation Deployment in LTE Network Evaluation of the Profitability of Quality of Experience-based Resource Allocation Deployment in LTE Network
Till sidans topp