Performance Optimization of Virtualized Packet Processing Function for 5G RAN


Examensarbete presentation

Tid: Ti 2017-11-14 kl 19.00

Föreläsare: Filip östermark

Plats: Seminar room Grimeton at CoS, Electrum, elevator B, 4th floor, Isafjordsgatan 22, Kista

Med den annalkande femte generationen av mobila nätverk (5G) följer en rad utmaningar för att uppnå de krav som ställs av kommande standarder. Den femte generationens Radioaccessnätverk (RAN) har flera funktioner som måste vara väloptimerade för att prestera enligt ökade krav. En sådan funktion är Packet Processing-funktionen (PPF), vilken måste kunna bearbeta paket med hög genomströmning och låg latens. En avgörande faktor i jakten på högre genomströmning och lägre latens är anpassningsbarhet hos 5G-teknologin. Ericsson har därför utvecklat en prototyp av en PPF för 5G RAN som en virtuell nätverksfunktion (VNF) med hjälp av DPDK:s Eventdev-ramverk, som kan köras på en dator avsedd för allmän användning. I detta projekt optimeras genomströmningen och latensen hos Ericssons 5G RAN PPF med hjälp av ett antal verktyg för prestandamätning och kodprofilering för att hitta flaskhalsar i pakethanteringsvägen, och därefter minska flaskhalsarnas negativa effekt på PPFens prestanda genom att ändra dess konfiguration.

I experimenten användes IxNetwork för att generera 2 flöden med GTP-u/UDP/IPv4-paket som bearbetades av PPFen. IxNetwork användes även för att mäta genomströmning och latens.

Resultaten visade att den maximala genomströmningen kunde ökas med 40.52% med en genomsnittlig latens på 97.59% jämfört med den ursprungliga PPF-konfigurationen i testfallet, genom att omfördela processorkärnor, sammanslå paketbearbetningssteg, och att patcha RSS-funktionen hos mottagardrivaren.

Nyckelord: 5G, RAN, virtualisering, packet processing, NFV, optimering

2017-11-14T19:00 2017-11-14T19:00 Performance Optimization of Virtualized Packet Processing Function for 5G RAN Performance Optimization of Virtualized Packet Processing Function for 5G RAN
Till sidans topp