Startskott för cancerforskningsprojekt i Kista

Publicerad 2012-01-13

Under torsdagen hölls en kick-off för projektet ’Droplet microfluidics and functionalised nanowires for detection of circulating tumour cells’ i det nybyggda Scandic Victoria Tower i Kista.

Projektet ’Droplet microfluidics and functionalised nanowires for detection of circulating tumour cells’ som startade under torsdagen involverar cirka 20 forskare från ICT-skolan, KTH:s skola för Bioteknologi, Acreo och Karolinska Institutet. Det handlar om att försöka fånga och detektera cancerceller i blodet efter att man har fått en tumör eller när man har opererat bort den. Det är sådana celler som kan ge upphov till metastaser.

Projektet är fem år långt och fram till 2017 ska man arbeta med att få flera olika tekniker att fungera tillsammans.
– Vår metod är en ihopsättning av flera tekniker som de olika grupperna behärskar. Det finns delmål inom varje teknik men den stora utmaningen är att få dem att fungera tillsammans, säger Jan Linnros, professor vid ICT-skolan.

De metoder som finns idag för att upptäcka cancerceller innehåller mycket mikroskopi och enligt Jan Linnros ger de ett något osäkert resultat.
– Det finns en del metoder för att mäta CTC (circulating tumour cells), någon ute på marknaden och någon under kliniska test. Men de involverar väldigt mycket mikroskopi och man är inte säker på att de detekterar just cancerceller. 

Totalt ingår sju forskargrupper i projektet som kommer de att träffas varje månad och definiera leveranser mellan de olika grupperna.
– Vi ska dessutom ha en experimentell koordinator som ska överbrygga de olika gruppernas teknik, säger Jan Linnros.

 Jan Linnros berättar att de största utmaningarna i ett projekt med så många forskargrupper från olika organisationer är att förstå varandras termer och hur andra arbetar. Man måste också säkerställa funktionerna i de olika delarna så att man vet vart man ska vända sig när resultat uteblir. Men han ser också stora möjligheter med samarbeten som det här.
– Möjligheterna är förstås att hitta ny forskning och teknik som förut inte gick att hitta inom samma disciplin.

Till sidans topp