Samverka med skolan

Skolan för informations- och kommunikationsteknik bedriver samverkan med många olika instanser i samhället såsom skolor, näringsliv och övriga intressenter.

Till sidans topp