Utbildning på grundnivå

Skolan för informations- och kommunikationsteknik erbjuder fyra program på grundnivå, samtliga på KTH Kista.

Civilingenjör Informationsteknik

Informationsteknik är en modern datateknisk utbildning inom ett av de mest expansiva områdena för dagens industri. Den ger dig bred systemkunskap om tjänster, nätverk, dator- och elektroniksystem. Som färdig IT-ingenjör kan du jobba i nästan alla branscher, från fordons- medicin- och miljöteknik, till internationella IT -företag.

Läs mer om utbildningen här

Högskoleingenjör Datateknik

Utbildningen Datateknik fokuserar på all teknik som bygger upp och möjliggör internet, med inriktning mot program- och applikationsutveckling, datornätverk och infrastruktur. Du knyter viktiga kontakter med näringslivet redan under studietiden och efter examen har du breda, internationella karriärmöjligheter. Exempelvis på dataföretag, sjukhus och inom fordonsindustrin.

Lär mer om utbildningen här

Högskoleingenjör Elektronik och datorteknik

Utbildning i Elektronik och datorteknik ger en helhetssyn på elektroniksystem som styrs av processorer. Med specifika kunskaper om elektronik, programmering och systemtänkande har du spännande karriärmöjligheter. Efter examen jobbar du ofta i team med att utveckla, konstruera och testa produkter och system. Kanske är du också med och skapar framtidens produkter för ett energisnålt och hållbart samhälle.

Läs mer om utbildningen här

Bachelor´s programme in Information and Communication Technology

Detta är vår engelskspråkiga kandidatutbildning i Informations- och kommunikationsteknik som är ett av de mer expansiva områdena för dagens industri. Den spänner över gränsområden som tjänster, nätverk, dator- och elektroniksystem. Efter examen har du karriärmöjligheter inom många branscher och kan jobba med allt från mjukvaruutveckling, tele- och datakom till fordonsindustri, energi- och miljöteknik.

Läs mer om utbildningen här

Till sidans topp