Bicky Chakraborty Entrepreneur Program

Bicky Chakraborty Entrepreneur Program är ett entreprenörskapsprogram framtaget efter en donation om 5 miljoner kronor från Bicky Chakraborty till KTH, och drivs av KTH Innovation sedan starten 2016.

Bicky Chakraborty tillsammans med 2016 års vinnare.

För att lyfta KTH-anknutna studenter och forskares innovationer som har ett tydligt syfte att skapa tillväxt i Sverige, erbjuds finansiering, coaching, skräddarsydda kurser och mentorskap till de antagna entreprenörerna under ett år. Varje år antas sju projekt till programmet. 

Mål att stärka svensk arbetsmarknad

I en global värld där många innovatörer idag har fokus på expansion och internationalisering, är detta ett program för dig som ser nyttan av att stanna i Sverige och utveckla ditt företag långsiktigt.

Är du forskare eller student på KTH med en idé som:

  • behöver stöd i form av finansiering, mentorskap eller coaching?
  • skulle kunna skapa arbetstillfällen och stärka Sverige som land?

 Då är det här ett program för dig!

Acceleratorprogrammet erbjuder

Utöver de 70,000 SEK varje bolag erhåller för verifiering av sin idé väntar ett spännande år. Acceleratorprogrammet djupdyker i samtliga delar som behövs för affärs- och innovationsutveckling. Alla antagna bolag kommer tilldelas mentorer, och föreläsningar och workshops kommer fokusera på hur man bygger ett långsiktigt och kompetent team, affärsutveckling, kund och marknadssegment samt finansiering.

Ansökan

Ansökan till Bicky Chakraborty Entrepreneur Program öppnar igen vårterminen 2020. Har du frågor, kontakta oss på innovation@kth.se .

Unga entreprenörer idag, pratar tidigt om en exit-plan. Jag har aldrig haft det. När jag började min resa, tänkte jag att det skulle vara roligt att ha något jag kunde arbeta med långsiktigt istället för att skynda att sälja av. Det är inte bra ur ett sysselsättningsperspektiv om man endast bygger företag kring en exit-plan, man måste våga satsa långsiktigt!


Bicky Chakraborty, VD och grundare av Elite Hotels of Sweden.

Innehållsansvarig:innovation@kth.se
Tillhör: KTH Innovation
Senast ändrad: 2019-09-06