CareIDy

Nästa generations digitala journal.

CareIDy har skapat en ny teknik för att hantera hälsodata som kan rädda liv. Till skillnad från existerande standardlösningar erbjuder de en personlig, digital identifikationslösning i realtid till en låg kostnad.

Team: Max Mohammadi, Allen Mohammadi & Mehdi NiaziArdekani

Besök CareIDys hemsida!

Innehållsansvarig:innovation@kth.se
Tillhör: KTH Innovation
Senast ändrad: 2019-12-16