Ecobloom

Smart inomhusodling som möjliggör hållbar odling

Smart indoor farming solutions to empowering people to grow more sustainably.

Innehållsansvarig:innovation@kth.se
Tillhör: KTH Innovation
Senast ändrad: 2019-12-16