Finecell

Vår teknologi möjliggör billigare och enklare tillverkning av förnyelsebara nanomaterial baserade på skogsråvaror. Dessa material har egenskaper som lämpar sig för många applikationsområden, t.ex. inom flyg-, färg- och byggindustrin, förpackningar, papper/kartong, hygienprodukter, livsmedel, läkemedel och membran.

Team: Dongfang Li, Jonatan Henschen och Monica Ek.

Innehållsansvarig:innovation@kth.se
Tillhör: KTH Innovation
Senast ändrad: 2019-12-16