Tagframe

Automatisk bildigenkänning för snabb distribution av sportfotografi

Tagframe är ett AI-företag som automatiskt läser av startnummer i uthållighetstävlingar som till exempel marathon. Vår deep learning-lösning möjliggör distribution av hundratusentals foton inom loppet av timmar istället för veckor.

Team: Herman Wilén & Victor Svahn

Följ Tagframe på Linkedin

Följ Tagframe på Facebook

Innehållsansvarig:innovation@kth.se
Tillhör: KTH Innovation
Senast ändrad: 2019-12-16