Tailored Scales

Vi levererar underlag för utveckling och uppföljning av fastigheter genom att omvandla människors åsikter till intelligent marknadsinformation.

Team: Berndt Lundgren och Johan Roseen.

Besök vår hemsida här!

Innehållsansvarig:innovation@kth.se
Tillhör: KTH Innovation
Senast ändrad: 2016-11-10