Voyley

Voyley är en e-biljettsplattform som ger resenärer inom EU ett miljövänligt alternativ för att planera, köpa och hantera sitt internationella resande.

Team: Kevin Loh, Ashwin Hari Singh, Kuan Tzu Hsiang, Daniel Peng, Gabriella Dalman, Julia Huang

Innehållsansvarig:innovation@kth.se
Tillhör: KTH Innovation
Senast ändrad: 2019-10-21