VFT-1 programmet

VFT-1 är ett finansieringsprogram från VINNOVA som hanteras av KTH:s holdingbolag. Medel kan tilldelas innovationscase från samtliga regionala partners enligt fastställda kriterier.

VAD ÄR VFT-1?

Validering för tillämpning (VFT-1) syftar till att innovativa idéer, tillkomna vid lärosäten,tas närmare marknad, tillämpning och nyttiggörande och kommer samhället till nytta, skapar tillväxt och ökad svensk konkurrenskraft.

VFT-1 syftar till att finansiera stegvis verifiering/validering av ett affärskoncepts kommersiella potential och hur det kan tas vidare mot marknaden.VFT-1 handlar därmed om att på olika sätt verifiera/validera ett affärskoncept (kommersiellt, teknik, team, IPR, produktion, legalt o.s.v.). En central del är att tidigt säkerställa att det finns ett reellt behov av den vara eller tjänst man vill utveckla.

Målet med VFT-1 är även att mogna och förbereda projekt för fortsatt kommersiell utveckling och exempelvis bli redo att kunna ta in ytterligare finansiering. Detta kan innebära att ta projektet till en fas där det exempelvis är möjligt att starta bolag eller skapa förutsättningar för att ett etablerat företag ska ta upp projektet.

VFT-1 finansieras av VINNOVA men hanteras på KTH av KTH Innovation tillsammans med KTH Holding AB.

Hur får våra case tillgång till VFT-1?

Det finns inget traditionellt ansökningsförfarande utan underlag som behövs för att beslut om finansiering ska kunna fattas tas fram ihop med en affärscoach vid det egna lärosätet, som sedan stödjer vid genomförandet av aktiviterna som finansieras.

För mer detaljerad information och tillgång till mallar för underlag och rapportering kontakta Anna Isoz, annisoz@kth.se

Innehållsansvarig:innovation@kth.se
Tillhör: KTH Innovation
Senast ändrad: 2020-04-09