VFT-1 programmet

VFT-1 är ett finansieringsprogram från VINNOVA som hanteras av KTH:s holdingbolag. Medel kan tilldelas forskarcase från samtliga regionala partners enligt fastställda kriterier.

VAD ÄR VFT-1?

Verifiering för tillväxt steg-1 (VFT-1) är ett finansieringsprogram för att ta de första stegen i att utvärdera och utveckla en affärsidé baserad på forskningsresultat.

VFT-1 är första steget av VINNOVA:s program Verifiering för tillväxt som ska effektivisera kommersialisering av forskningsresultat och idéer från forskare, studenter och andra anställda inom universitet. Syftet är att kommersiellt och tekniskt verifiera forskningsbaserade affärskoncept med potential att generera produkter som kan få företag i Sverige att växa.

Programmet är till för att göra en initial affärsmässig bedömning och utveckling av ett affärskoncept baserat på forskningsresultat. En central del i VFT-1 är att tidigt säkerställa att det finns ett reellt marknadsbehov.

Målen med VFT-1 är att förbereda projektet för mer omfattande kommersiell och teknisk verifiering t.ex. nå en fas där det är möjligt att starta bolag, få ytterligare finansiering eller att ett etablerat företag ska ta upp projektet. 

VFT-1 finansieras av VINNOVA men hanteras på KTH av KTH Innovation tillsammans med KTH Holding AB.

Hur får våra case tillgång till VFT-1?

Det finns inget traditionellt ansökningsförfarande utan underlag som behövs för att beslut om finansiering ska kunna fattas tas fram ihop med en affärscoach vid det egna lärosätet, som sedan stödjer vid genomförandet av aktiviterna som finansieras.

För mer detaljerad information och tillgång till mallar för underlag och rapportering kontakta Anna Isoz, annisoz@kth.se

Innehållsansvarig:innovation@kth.se
Tillhör: KTH Innovation
Senast ändrad: 2016-09-19