Om KTH Innovation

Sedan starten 2007 har KTH Innovation spelat en avgörande roll på KTH gällande kommersialisering av nya idéer. Genom åren har vi hjälpt mer än 1900 nya idéer från 1080 studenter och 850 forskare varav 275 av dessa är professorer.

KTH Innovation är specialiserade på kommersialisering av ny teknik i tidig fas och erbjuder ett kostnadsfritt, opartiskt och sekretessbelagt stöd inom de områden som krävs för att ta en idé eller forskningsresultat till innovation.

På KTH Innovation arbetar 14 medarbetare och erbjuder forskare och studenter på KTH stöd inom affärsutveckling, patent & juridik, finansiering och projektstöd.

KTH Innovation driver också KTH Innovation’s förinkubator som du kan läsa mer om här.  Vi är också delaktiga i en rad nationella och internationella projekt, nischade för att uppmärksamma och främja innovationsutveckling och internationalisering vid lärosätet.

Vill du komma i kontakt med oss som jobbar här? Klicka här!

Vill du veta mer om KTH Innovation och vårt erbjudande? Hör av dig till innovation@kth.se