Boka ett möte

Har du en idé du vill utveckla eller ett forskningsresultat som du vill kommersialisera? Har du frågor om patent, kontrakt, finansiering eller vårt affärsutvecklingsstöd? Boka ett möte med oss!

Vi på KTH Innovation är specialiserade på kommersialisering av ny teknik i tidig fas och erbjuder ett kostnadsfritt, opartiskt och sekretessbelagt stöd inom de områden som krävs för att ta en idé eller forskningsresultat till innovation. Här arbetar 15 medarbetare med att erbjuda forskare och studenter på KTH stöd inom affärsutveckling, patent & juridik, finansiering och projektstöd.

Eftersom vi är specialiserade på ny teknik i tidig fas, så vi har inga förväntningar eller krav på att du ska ha kommit särskilt långt på vägen. Vi har ingen antagningsprocess för vårt generella stöd, utan har du viljan att driva din idé framåt finns vi här för att stötta dig.

Genom att svara på fyra enkla frågor ger du oss tillräckligt med information för hjälpa dig vidare.

Ta mig till formuläret!

Så här går det till

I formuläret ber vi dig beskriva din idé inom fyra områden:

Efter att du tryckt på Start Survey i länken, så får du börja med att fylla i kort info, kontaktuppgifter och din koppling till KTH (om du är student, forskare eller anställd). Sedan ber vi dig kort beskriva projektet baserat på NABC-modellen. 

  • Need: vilket problem vill du lösa eller vilket behov uppfyller din lösning? 
  • Approach: Vad är ditt angreppssätt? Har du en produkt, tjänst eller lösning, och hur har du tänkt att den ska fungera? 
  • Benefits: vad är fördelen för kunden med att använda just din lösning? 
  • Competition: vilka är dina konkurrenter? Vad finns det för alternativa lösningar på marknaden idag? 

Efter att du fyllt i formuläret så kontaktar vi dig och planerar in ett möte med en av våra coacher. Vid mötet pratar vi igenom din idé och planerar hur vi kan gå vidare tillsammans och hur vi kan stötta dig. Vi delar aldrig dina svar med någon utanför KTH Innovation.

Ofta får du träffa vår idéutvecklingscoach Patrik Lundmark, men om du är forskare på KTH så ser vi till att du får träffa en affärsutvecklingscoach med kompetens och erfarenhet inom just ditt område. 

Ta mig till formuläret!

Till sidans topp