Om KTH Innovation

Sedan starten 2007 har KTH Innovation spelat en avgörande roll på KTH gällande kommersialisering av nya idéer.

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé eller kommersialisera ett forskningsresultat att hitta rätt väg. Tillsammans kan vi få ut kunskap och teknik i samhället och bidra till en bättre värld. Sedan starten har vi stöttat tusentals idéer från KTH inom alla teknikområden. 

Vill du bidra i innovationsprojekt från KTH? Klicka här!

Vårt stöd

Vårt team har kompetens inom alla områden som behövs när man tar ny teknik till marknaden. Hos oss jobbar affärsutvecklingscoacher med stor erfarenhet av innovationsutveckling. Vår patentingenjör och våra jurister hjälper dig med avtal och patentansökningar. Vi kan också hjälpa dig med finansiering, projekt- och kommunikationsstöd, att hitta teammedlemmar och mycket mer.

Vi jobbar metodiskt och strukturerat för att ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas.

KTH Innovations stöd är tillgängligt för team med nuvarande studenter, forskare och/eller anställda på KTH. 

Här kan du läsa mer om vårt stöd.

Konfidentiellt och kostnadsfritt

Du behöver inte ansöka för att få stöd av oss. Stödet är konfidentiellt och kostnadsfritt och KTH tar inget ägande i din idé.

Har du en idé eller ett forskningsresultat som du skulle vilja utveckla tillsammans med oss? Klicka här!

För dig som vill satsa extra

För dig som vill satsa extra på utvecklingen av din idé driver vi ett antal program. Läs mer om:

  • KTH Innovations förinkubatorprogram  - ett ettårigt program som ger dig extra stöd och kontorsplats centralt på campus. 
  • KTH Innovation Brighter Program  - ett program för de med potential att nå en global marknad. Varje år tar vi med lovande projekt till globala innovationshubbar.
  • Bicky Chakraborty Entrepreneur program  - ett program som utvecklar din kunskap om entreprenörskap. Programmet ger dig också finansiering och mentorskap.
  • Test Drive Deeptech  - ett program för KTH-forskare som utvecklat avancerad teknik och på kort tid vill undersöka din idés potential och identifiera en väg framåt. 

Ta kontakt med oss

Vill du komma i kontakt med oss som jobbar här? Klicka här!

Innovationskontoret vid KTH

På uppdrag av regeringen driver KTH Innovation innovationskontoret vid KTH som syftar till att bredda, fördjupa och effektivisera innovationsstödet vid KTH, Stockholms universitet och Mälardalens högskola.

Här kan du läsa mer om innovationskontoret vid KTH

Vill du veta mer om KTH Innovation och vårt erbjudande? Hör av dig till innovation@kth.se