Vad är Projekt W?

Projekt W startades 2016 för att få fler kvinnor på KTH att nyttja KTH Innovations erbjudande.

Syfte med projekt W

KTH Innovation hjälper forskare och studenter på KTH att kommersialisera sina forskningsresultat och affärsidéer. Men idag är det betydligt fler män än kvinnor som tar del av stödet.

På KTH är det en självklarhet att organisation och arbetsmiljö ska präglas av lika villkor, jämställdhet och mångfald.

När vi under våren 2016 startade Projekt W var det just för att konkret och målmedvetet ge genus- och mångfaldsfrågor dess självklara plats. Vi vill därför undersöka och kartlägga hur vår process, våra arbetssätt och vår kommunikation kan utvecklas för att bli mer inkluderande och attrahera fler kvinnor till innovationsutveckling och entreprenörskap.

Målsättning

Det övergripande kvantitativa målet är att öka antalet kvinnor som är aktiva idébärare i innovationsstödsprocessen med 100 % fram till slutet av 2017.

Aktiviteter som ska leda fram till detta mål är bland annat att:

  • Göra en grundlig analys av KTH Innovations arbetsprocesser ur ett genusperspektiv
  • Ta fram åtgärdslista för utveckling av KTH Innovations processer i linje med genusperspektivet
  • Införliva nya insikter och ny kunskap från projektet i kommunikations- och aktivitetsplan
  • I positiv riktning påverka attityder och förhållningssätt inom KTH Innovation så att det är ställt utom allt tvivel att vi främjar kvinnors och mäns innovationsutveckling på lika villkor

Kontakt

Vill du veta mer om projekt W, har en idé eller har viktig kunskap som kan bidra till projektet? Då är du varmt välkommen att kontakta projektledare Anna Isoz på annisoz@kth.se. Under projektets gång kommer vi publicera löpande uppdateringar om projektet (se rullgardin till vänster) och för att få de senaste nyheterna från innovationens värld kan du också prenumerera på KTH Innovations nyhetsbrev.

Till sidans topp