Vad är Project W?

Project W drevs 2016-2017 för att få fler kvinnor på KTH att nyttja KTH Innovations erbjudande.

Eventet Media Hackathon i februari 2017, lockade både kvinnor och män att komma på kreativa lösningar för att främja yttrandefriheten. Foto: Patrik Lundmark.

Syfte med Project W

KTH Innovation hjälper forskare och studenter på KTH att kommersialisera sina forskningsresultat och affärsidéer. Men idag är det betydligt fler män än kvinnor som tar del av stödet.

På KTH är det en självklarhet att organisation och arbetsmiljö ska präglas av lika villkor, jämställdhet och mångfald.

När vi under våren 2016 startade Project W var det just för att konkret och målmedvetet ge genus- och mångfaldsfrågor dess självklara plats. Vi ville därför undersöka och kartlägga hur vår process, våra arbetssätt och vår kommunikation kunde utvecklas för att bli mer inkluderande och attrahera fler kvinnor till innovationsutveckling och entreprenörskap.

Resultat

Antalet kvinnor som är aktiva idébärare ökade under projektets gång med 70%. Det är inte helt tillfredsställande men vi får se det som ett work-in-progress. Eftersom vi nu löpande mäter hur vi ligger till så har vi mycket bättre förutsättningar att lyckas öka antalet kvinnor som tar del av vårt stöd.

Vi har genomfört en grundlig analys av våra huvudprocesser, tagit fram en åtgärdslista och införlivat insikter och kunskap från projektet i vår kommunikations- och aktivitetsplan.

Det viktigaste resultatet av projektet är att vi, bara genom att lyfta frågan, redan förbättrat vårt stöd till kvinnor på KTH. Jämfört med 2016 har vi idag en större andel kvinnliga idébärare, de får större del av verifieringsmedlen, vi har tagit in fler kvinnliga konsulter i uppdrag i våra innovationsprojekt och vi har integrerat arbetet för en jämnare könsfördelning i vår verksamhetsplan. Vi vågar påstå att det är ställt utom allt rimligt tvivel att vi på KTH Innovation främjar kvinnors och mäns innovationsutveckling på lika villkor.

Kontakt

Vill du veta mer om Project W och KTH Innovations jämställdhetsarbete? Då är du varmt välkommen att kontakta projektledare Anna Isoz på annisoz@kth.se . Vi vill gärna dela med oss av våra insikter, erfarenheter och resultat!

Innehållsansvarig:innovation@kth.se
Tillhör: KTH Innovation
Senast ändrad: 2018-06-14