Till innehåll på sidan

SKAPA ETT HEM SOM TAR HAND OM DIG

Forskning

One important function of the Integration Lab is to support research in the field of home care. Integration Lab provides a platform for collaboration, testing and prototyping.

Ippi as the convergence of mobile services and TV viewing

This research project used a patented system for asynchronous communication (‘ippi’) as the basis for a prototype communication device utilizing the participants’ televisions as the primary interface.

Falldämpande golv

Den nya golvtekniken fångar upp krafterna i fallet med hjälp av små gummipiggar inbyggda i golvet. Piggarna gör fallet mjukt, trots att golvet känns lika hårt att gå på som vanligt.

Smart homes

This project is about exploring ‘what makes a home a home’. Given the smart speaker is becoming a mature market, we aim to understand how a smart speaker is domesticated into personal life pattern through Google home mini.

Innehållsansvarig:Maksims Kornevs
Tillhör: Integration Lab
Senast ändrad: 2019-07-26