Forum för användare av verktygsmaskiner

En förutsättning för att vi i Sverige skall kunna konkurrera på världsmarknaden är att  vidmakthålla och stärka vår produktionstekniska kompetens. För maskinverkstäder är kompetens om anskaffning och användning av verktygsmaskiner ytterst viktigt. I Sverige har det saknas ett forum för användare av verktygsmaskiner.

För att kunna utnyttja moderna verktygsmaskiner maximala kapabilitet och genom detta optimera användandet krävs det djup kunskap och förståelse inom en rad av olika expertisområden:

  • Maskinens mekaniska uppbyggnad
  • Styr- och servosystem
  • Kunskap om bearbetningsprocesserna
  • Beställarkompetens av världsklass
  • Standardiserade specifikationer och
  • tekniska föreskrifter
  • Maskintestning, verifiering av specifikationer
  • Garantibesiktningar
  • Service och tillståndsbaserat underhåll (CBM)
  • Kommunikation med leverantörer etc