Till innehåll på sidan

Kontakt med FAV

Andreas Archenti, koordinator

KTH, Skolan för industriell teknik och management
Brinellvägen 68, Stockholm

Tel: 08 790 8353

E-post: archenti@iip.kth.se

Hans-Börje Oskarsson,

Chalmers MCR

Tel: 031 7725027

E-post: hans-borje.oskarson@chalmers.se

Tillhör: FAV Forum för användning av verktygsmaskiner
Senast ändrad: 2013-12-07