Centrumbildningar knutna till skolan

Vid skolans centra bedrivs forskning framför allt inom nya områden och ofta i samarbete med samhälle och näringsliv. I de flesta centra finns ett nära samarbete med industrin och i flera fall är också centra samarbetsorgan mellan KTH och andra universitet.

Ett centrum kan vara knutet till en viss institution men bedriva självständig forskning, i de flesta fall med en särskild styrelse med representanter för industri och samhälle, eller vara en fristående enhet direkt under rektor.

Detalj av metallföremål med spiralform.

Center for Mechanics and Materials (MMD)

Centret för samman hållfasthetslära och materialvetenskap i syfte att snabba upp processerna för framtagning av bättre material. Det långsiktiga målet är en förnyad och förstärkt utbildning på grundläggande-, avancerad- och forskarnivå inom området.

P212 first diffraction rays

Center for X-rays in Swedish materials science (CeXS)

CeXS arbetar för att öka användandet av synkrotronljus för materialkarakterisering inom svensk materialforskning, och för att stärka internationella samarbeten inom området.

Kvinna som arbetar med instrument

Competence Center for Gas Exchange (CCGEx)

CCGEx är ett forskningscentrum knutet till Maskinkonstruktion. Fokus ligger på forskning inom gasväxling i moderna förbränningsmotorer för fordon. CCGEx är ett samarbete mellan KTH, Svenska Energimyndigheten och motortillverkare i Sverige.

Design & Management of Manufacturing Systems (DMMS)

DMMS är ett kompetenscentrum för produktutveckling med fokus på produktion. I nära samarbete med dess partners Scania, Sandvik, Swerea IVF och Chalmers MCR sprider de kunskap inom områden som avancerad komponenttillverkning, metodik och digitalt produktionsstöd.

Hero-m 2i

Forskningen spänner både över dagens industriellt relevanta material och material som förväntas bli viktiga inom en snar framtid. Huvudfokus ligger på nya teoretiska predikativa verktyg men experimentell verifiering och mätningar spelar också en viktig roll.

Integrated Transport Research Lab (ITRL)

KTH Integrated Transport Research LAB (ITRL) samlar ledande tvärvetenskapliga kompetenser och aktörer för att utveckla och demonstrera nya hållbara transportsystem.

KTH:s centrum i inbyggda system (ICES)

ICES är KTH:s centrum i inbyggda system. Det inrättades 2008 och är ett samarbete mellan ett flertal forskargrupper, främst från KTH-skolorna ITM och EECS. Aktiviteterna omfattar forskning, utbildning, nätverksbyggande och innovation.

KTH Live-In Lab

KTH Live-In Labs plattfom av multipla testbäddar kan hantera många olika tänkbara produkter och tjänster. Både var för sig och i verkliga system.

Foto av Jonas Thorén.

Leancentrum

Kompetenscentrum med fokus på ledning och systematisk förbättring av arbetsprocesser och organisationer. Leancentrum är en länk mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor och erbjuder utbildningar, seminarier och kvalificerad coaching.

Tung lastbil som är ansluten till ladduttag.

Powertrain Manufacturing for Heavy Vehicles Application Lab (PMH)

Centrum som drivs i samarbete med den tyska forskningsorganisationen Fraunhofer och RISE. Deras uppdrag är att förbättra teknik och sprida kunskap inom drivlinetillverkning för tunga fordon på höga TRL. 

Prototypcenter

KTH:s Prototypcenter är det bästa och enklaste sättet att testa din idé. Vårt mål är att göra sträckan mellan idé och realiserad prototyp så kort som möjligt och hjälpa företag att komma igång snabbt.

Trustworthy Edge Computing Systems and Applications (TECoSA)

TECoSA är ett Vinnova-centrum med 13 industripartners. Dess mål är att tillhandahålla säker och pålitlig teknik för edge computing. Edge computing är som en ny datornivå mellan enheter / inbäddade system och molnet, och ligger "i utkanten av molnet".

Vetenskapens hus

Våra aktiviteter är hands on-experiment med modern forskarutrustning inom biologi, fysik, kemi, matematik och teknik och erbjuds i laboratorier vid AlbaNova universitetscentrum och i Naturens Hus i Bergianska trädgården i Stockholm.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2020-08-06