Forskning inom institutionen

Materialvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämnesområde med kunskapsbasen i fysik, kemi och mekanik. Hur ett material beter sig beror på dess egenskaper. Olika tillämpningar ställer olika krav på beteende, och därigenom även krav på dess egenskaper, som i sin tur beror på materialets struktur. Dessa strukturers storlek kan spänna over flera längdskalor, där de minsta är av storleken på enstaka atomer, och de största är synliga för blotta ögat. Ett materials struktur beror inte bara på dess kemiska samansättning, eller på vilket sätt det framställts och behandlats, utan också på hur det används.

Materialvetenskap behandlar förhållandena mellan beteende – egenskaper – struktur – produktion. Därför spänner vår forskning över många områden så som kvantmekanik, lösningskemi, korrosion, metallografi, metallers gjutning, keramteknologi, termodynamik, reaktionskinetik och brottmekanik.

Forskningen omfattar många olika materialtyper som omfattar allt från konstruktionsmaterial till avancerade material. Som exempel på olika material kan nämnas till exempel stål- och aluminiumlegeringar, rostfritt stål, verktygsstål, högtemperaturmaterial, zirkoniumlegeringar, kompositmaterial, högtemperatursupraledare, magnetostriktiva material, minnesmetaller.

Forskningen vid institutionen är inriktad på följande huvudområden: tillväxtsmekanismer i metallers stelning, formering av segregeringar, spänningar från värmebehandling, volymsminskning och streckgräns nära stelningstemperaturen. 

Till sidans topp