Research Initiative on Sustainable Industry and Society (IRIS)

IRIS har som mål att skapa starka forskningsmiljöer inom ITM, och att stimulera nya samarbeten inom och utanför skolan. IRIS innebär en unik möjlighet etablera ITM-skolan som ledande inom forskning kring hållbarhet för industri och samhälle.

Verksamhetsområden

IRIS söker 12 postdocs inom hållbar industri och samhälle

I tjänsten ingår:

  • Bedriva innovativ forskning och samverkan inom IRIS.
  • Presentationer av forskning vid konfererenser och möten, såväl som publicering av resultat i ansedda facktidskrifter.
  • Eventuell undervisning, i synnerhet med avseende på att utveckla nya kurser för doktorander och industrin, med ämnen som är relevanta för IRIS verksamhet.

Om IRIS

IRIS är en övergripande skolsatsning med syfte att bidra till ökad hållbarhet inom industri och samhälle. IRIS arbetar med digitalisering, innovation och entreprenörskap.

Var en del av IRIS

Kommunikation och engagemang är mycket viktigt för att utveckla IRIS och realisera målen. Så om du vill bidra med idéer eller starta ett samarbete, kontakta oss gärna!

Martin Törngren

IRIS bloggen

Martin Törngren, tillförordnad skolchef och IRIS-samordnare, skriver om den senaste utvecklingen inom inititiavet. Håll dig uppdaterad!

Kommande händelser

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2020-01-30