Skolans institutioner

Under skolan finns sex institutioner där skolans utbildningsverksamhet och forskning finns. Fem av dessa är lokaliserade vid KTH Campus och en vid KTH Södertälje.

Energiteknik

   
Prefekt Björn Palm 08-790 74 53
Studierektor grundutb. Viktoria Martin 08-790 74 84
Forskarutb. ansvarig Rahmat Khodabandeh 08-790 74 13
Enhetschef för Administrationen Anneli Ylitalo-Qvarfordt 08-790 76 16
     

Industriell ekonomi och organisation

   
Prefekt Matti Kaulio 08 - 790 76 07
Studierektor grundutb. Bo Karlsson 08 - 790 88 44
Forskarutb. ansvarig Johann Packendorff 08 - 790 60 58
Enhetschef för Administrationen Caroline Ahlstedt 08 - 790 67 80
     

Industriell produktion

   
Prefekt Mauro A Onori 08-790 66 37
Studierektor grundutb. Lasse Wingård 08-790 90 77
Forskarutb. ansvarig Daniel Tesfamariam Semere 08-790 74 83
Enhetschef för Administrationen Sarah Golibari 08-790 76 26
     

Maskinkonstruktion

   
Prefekt Sofia Ritzén 08-790 91 82
Studierektor grundutb. Anna Hedlund-Åström 08-790 64 44
Forskarutb. ansvarig Mats Magnusson 08-790 81 40
Enhetschef för Administrationen Gunilla Hugosson 08-790 91 62
     

Materialvetenskap

   
Prefekt Annika Borgenstam 08-790 83 96
Studierektor grundutb. Anders Eliasson 08-790 72 55
Forskarutb. ansvarig Du Sichen 08-790 83 59
Enhetschef för Administrationen Eva Werner Sundén 08-790 62 54
     

Hållbar produktionsutveckling

   
Prefekt Kristina Palm 08-790 95 12
Studierektor grundutb. Karin Almgren 08-790 94 72
Enhetschef för Administrationen Jessica Matz Hammarlund 08-790 94 95
Till sidans topp