Energi- och klimatstudier

Forskningen vid enheten för Energi- och klimatstudier (ECS) har en interdiciplinär karaktär med ett starkt fokus på systemfrågor relaterade till teknik, policy, klimatförändringar och hållbar utveckling.

ECS profil kompletterar den mer tekniska och experimentella karaktären på Institutionen för Energiteknik på Skolan för Industriell Teknik och Management. I dagsläget arbetar ECS med fyra definierade forskningsområden: bioenergisystem, energitillgänglighet, effektivisering av energisystem samt energi- och klimatpolicy. ECS håller även i ett flertal kurser i frågor relaterade till energi- och klimatpolicy.

Enhetschef

Prof. Semida Silveira

Till sidans topp