Energi- och klimatstudier

Forskningen vid enheten för Energi- och klimatstudier (ECS) har en interdiciplinär karaktär med ett starkt fokus på systemfrågor relaterade till teknik, policy, klimatförändringar och hållbar utveckling.

ECS-teamet.

ECS profil kompletterar den mer tekniska och experimentella karaktären på Institutionen för Energiteknik på Skolan för Industriell Teknik och Management. I dagsläget arbetar ECS med fyra definierade forskningsområden: bioenergisystem, energitillgänglighet, effektivisering av energisystem samt energi- och klimatpolicy. ECS håller även i ett flertal kurser i frågor relaterade till energi- och klimatpolicy.

Enhetschef

Prof. Semida Silveira