Om ECS

Energi och klimatstudier

Inom forskningsprogrammet utforskas modeller för en effektiv utveckling av hållbara globala energisystem. Syftet är att definiera och verifiera implementerbara lösningar som uppfyller effektivitets, tillförlitlighets och hållbarhetskriterium.

De föreslagna lösningarna ska ligga i linje med utvecklingen av energimarknader och lösningar för förnybar energi, den globala klimatagendan och också med de regionala och globala utvecklingsmålen. Vi utvärderar hur hållbara lösningar kan motiveras utifrån ett bredare perspektiv än det strikt teknologiska och ekonomiska. Lösningar som är attraktiva i ett sammanhang av regional utveckling, som uppvisar miljömässiga och sociala vinster, likaväl som de bidrar till säkerhet och tillförlitlighet av energiförsörjningen. Vi beaktar förutsättningar för hållbar utveckling och global integration av energisystem samt tar hänsyn till olika intressenter.

Arbetet kommer bland annat att resultera i scenarion och färdkartor för hållbara energilösningar som tar hänsyn till samspelet mellan utvecklings- och miljöagendor, näringslivsutveckling och social acceptans. Programmet ska utvecklas med en stark profil mot energifrågor, klimatförändring och hållbar utveckling samt bli en framträdande referens inom området.