Nyheter

 • Energiplanering inom stålindustrin - SSABs möjligheter och utmaningar

  Publicerad 2014-05-14

  Inom ramen för ECS-kursen Energiplanering och dess tillämpningar lär sig studenterna om energiplanering från olika intressenters perspektiv. I år har...

  Läs artikeln
 • Bioenergiexperter träffas på KTH för att främja ett afrikanskt samarbete

  Publicerad 2013-06-11

  Afrikanska och svenska experter träffades på KTH för att diskutera utvecklingen av en afrikansk bioenergiplattform. Insatsen samordnades av UNCTAD i s...

  Läs artikeln
 • Är svensk stålproduktion energieffektiv?

  Publicerad 2013-05-13

  Det finns olika sätt för att mäta energieffektivisering. Tveksamheten kring hur väl traditionella indikatorer fångar energieffektiviseringsförbättring...

  Läs artikeln
 • Stålindustrin återuppfinner sig själv

  Publicerad 2013-03-22

  “From Scrap to Clean Energy” var temat vid eftermiddagsseminariet i Hofors den 19e mars då OVAKO invigde sitt nya ringverk som producerar stålringar f...

  Läs artikeln
 • ECS bidrar till diskussioner om biobränslepolicy inom EU

  Publicerad 2013-02-01

  En nyligen publicerad artikel analyserar utvecklingen av europeisk biobränslepolicy. Artikeln, som skrivits av personer vid enheten för Energi- och kl...

  Läs artikeln
 • Att studera energi- och klimatfrågor vid ECS - internationella studenters perspektiv

  Publicerad 2013-01-03

  ”Kurserna var utmärkta med dynamiska lektioner och intressanta föreläsningar.” påpekade Mariana från Brasilien efter sitt halvår hos KTH enheten ECS. ...

  Läs artikeln
 • Forskare ställer sig positiva till etanol

  Publicerad 2012-11-07

  Doktoranden Edgard Dias Batista, vid ECS, har visat att forskarsamhället ställer sig huvudsakligen positivt till användandet av etanol som biodrivmede...

  Läs artikeln
 • Systemanalys på global skala – IIASA vidgar sina gränser

  Publicerad 2012-10-31

  Nya möjligheter till framsteg inom systemanalysforskning ges när nya medlemsländer nu inkluderas i det internationella institutet för tillämpad system...

  Läs artikeln
 • Sverige inspirerar Bolivia till biogas från avfall

  Publicerad 2012-09-19

  Projektet ”Waste-to-biogas in Bolivia” har som mål att utveckla en strategi för att för att generera biogas från avfall i La Paz och El Alto. En stor ...

  Läs artikeln
 • Svensk know-how inom biogas från avfall inspirerar Sri Lanka

  Publicerad 2012-09-03

  Dr. Lakshman W. Galagedara från Peradeniya Universitet inspirerades av svensk know-how efter att ha besökt avdelningen för Energi och klimatstudier (E...

  Läs artikeln
 • Panel vid Rio+20: Ingen generell strategi för biodrivmedel

  Publicerad 2012-06-27

  Paneldiskussion vid ett sidoevenemang till klimatkonferensen Rio+20.

  Läs artikeln
 • Miljöteknik ligger i fokus för det nya exportprogrammet med Brasilien

  Publicerad 2012-06-07
  Läs artikeln
 • Förbättring av tillgången till energi och dricksvatten i Bangladesh

  Publicerad 2012-02-28

  Biogasbaserade polygenereringssystem för att förbättra tillgången till energi och dricksvatten i Bangladesh är ämnet för ett nytt projekt vid avdelnin...

  Läs artikeln