Miljöteknik ligger i fokus för det nya exportprogrammet med Brasilien

Publicerad 2012-06-07

I bilden: Ulf Berg, VD för Exportrådet, Anna-Karin Hatt, IT- och energiminister, och Semida Silveira, professor vid KTH.

Regeringen har initierat ett nytt program fokuserat på att exportera miljöteknik till Brasilien. Programmet drivs av Exportrådet och invigdes nyligen av IT och energiminister Anna Karin Hatt. Vid invigningen höll Semida Silveira ett föredrag kring energifrågor i Brasilien. Föredraget visade på de viktiga framsteg som gjorts inom förnybara energikällor samt de utmaningar som de växande brasilianska städerna ställs inför.