Förbättring av tillgången till energi och dricksvatten i Bangladesh

Publicerad 2012-02-28

Biogasbaserade polygenereringssystem för att förbättra tillgången till energi och dricksvatten i Bangladesh är ämnet för ett nytt projekt vid avdelningen för Energi och Klimatstudier i samarbete med avdelningen för Kraft och Värmeteknologi. Målet med projektet är att ge tillgång till ren energi och energitjänster i landsbygdsområden i Bangladesh. Projektet genomförs tillsammans med en svensk partner, SCARAB Development AB, samt en lokal partner, Grameen Shakti i Bangladesh.