Är svensk stålproduktion energieffektiv?

Publicerad 2013-05-13

Det finns olika sätt för att mäta energieffektivisering. Tveksamheten kring hur väl traditionella indikatorer fångar energieffektiviseringsförbättringar ökar dock inom stålindustrin. Ett nytt projekt hos ECS siktar på mer robusta indikatorer för sektorn.

Doktoranden Johannes Morfeldt kommer, tillsammans med ECS-teamet, att analysera påverkan av externa faktorer på energi- och klimatindikatorer för stålproduktion under de kommande 18 månaderna. Projektet syftar till att öka förståelsen för hur samhälls-, produktions- och marknadsfaktorer påverkar energiindikatorer inom industrin. Resultaten kommer att användas för att ge rekommendationer till nya, mer robusta, indikatorer.

Projektet genomförs av ECS i samarbete med Jernkontoret samt tre svenska stålproducenter: SSAB EMEA, Höganäs AB och Sandvik AB.


Mer information om projektet finns på ECS webbplats.