Panel vid Rio+20: Ingen generell strategi för biodrivmedel

Publicerad 2012-06-27

Paneldiskussion vid ett sidoevenemang till klimatkonferensen Rio+20.

I bilden (från vänster till höger): Fernanda Vilela (IME), Henrique Pacini (KTH), Ambassador Guillermo Valles (UNCTAD), General Rodrigo Ballousier Ratton (IME),  Dilip Khatiwada (KTH), Lucas Assuncao (UNCTAD) och Semida Silveira (KTH)

Vid ett sidoevenemang till klimatkonferensen UN Conference on Sustainable Development - Rio+20 - diskuterade en panel nya, hållbara och socialt inkluderande erfarenheter av strategier för produktion och användning av biodrivmedel i utvecklingsländer. KTH representerades av Prof. Semida Silveira samt doktoranderna Dilip Khatiwada och Henrique Pacini från avdelningen för Energi- och klimatstudier. 

Läs gärna mer om evenemanget på  UNCTAD's hemsida .