Forskare ställer sig positiva till etanol

Publicerad 2012-11-07

Doktoranden Edgard Dias Batista, vid ECS, har visat att forskarsamhället ställer sig huvudsakligen positivt till användandet av etanol som biodrivmedel genom en literaturstudie av 192 vetenskapliga artiklar. Studien gjordes i samarbete med tankesmedjan FORES.

En studie har sammanställt slutsatserna från närmare 200 artiklar som publicerats i väl ansedda vetenskapliga tidskrifter med krav på kvalitetsgranskning. Studien genomfördes av Edgard Dias Batista vid avdelningen för Energi- och klimatstudier (ECS) på KTH i samarbete med tankesmedjan FORES. Sammanställningen visar att 65 procent av artiklarna har en positiv eller mycket positiv slutsats gällande att använda etanol som biodrivmedel. 25 procent av artiklarna har en negativ slutsats.

Studien presenterades på FORES fredagen den 2e november och fick genomslag i de nationella nyheterna. Se nyhetsinslaget på SVT: 

Studien finns tillgänglig på FORES hemsida .