Att studera energi- och klimatfrågor vid ECS - internationella studenters perspektiv

Publicerad 2013-01-03

”Kurserna var utmärkta med dynamiska lektioner och intressanta föreläsningar.” påpekade Mariana från Brasilien efter sitt halvår hos KTH enheten ECS. Under hösten 2012 deltog tre studenter i flera av enhetens forskningsprojekt samt följde kurser där de lärde sig om design av energi- och klimatpolicy.

Studenterna Mariana, Sugi och Jôse Lorena.

Mariana påpekade fördelarna med den stora mångfalden av kulturella perspektiv. Mixen av nationaliteter hos forskare såväl som studenter är bred inom enheten såväl som hos institutionen, vilket ger stora möjligheter till att träffa människor från hela världen. Jôse Lorena, också från Brasilien, tyckte dessutom att vistelsen hjälpte henne förbättra sina kunskaper i engelska språket.

Under terminen deltog studenterna i kurser som handlade om design av energipolicy samt policyverktyg för att minska klimatpåverkan. Studenterna fick även personlig träning i hur forskning bedrivs vid enheten som förberedelse för sina framtida karriärer. Sugi, från Japan, sa att stödet från doktoranderna hjälpte honom att organisera sitt arbete och visade aspekter av forskning som var helt nya för honom.

”Vädret i Stockholm var fantastiskt, speciellt under vintern” sa Sugi. Alla studenterna gillade vistelsen i Stockholm. De tyckte att svenskarna var väldigt vänliga och att det var enkelt att kommunicera eftersom ”bokstavligt talat alla pratar engelska här”, som Jôse Lorena beskrev det.

Mariana och Sugi har nu lämnat Sverige för att fortsätta sina karriärer på hemmaplan. Jôse Lorena stannar däremot ännu en termin vid enheten.

Är du intresserad av att studera vid ECS enheten under en eller två terminer?

KTH är en stolt partner i Science without Boarders, en organisation som ger stipendier för brasilianska studenter. Läs mer om KTHs samarbete med Brasilien på  .

Läs mer om våra M.Sc program på www.kth.se .