Svensk know-how inom biogas från avfall inspirerar Sri Lanka

Publicerad 2012-09-03

Dr. Lakshman W. Galagedara från Peradeniya Universitet inspirerades av svensk know-how efter att ha besökt avdelningen för Energi och klimatstudier (ECS) vid KTH. Han hoppas nu på att få designa projekt för att bygga pilotanläggningar för biogasproduktion från avfall på Sri Lanka tillsammans med forskare vid ECS.

 

Dr. Lakshman W. Galagedara, lektor vid institutionen för jordbruksteknik, Peradeniya Universitet.

Dr. Lakshman W. Galagedara undervisar vid institutionen för jordbruksteknik vid Peradeniya Universitet. Han besökte nyligen ECS (Energi och klimatstudier vid KTH) för att lära sig mer om våra biogasprojekt och vad som görs i Sverige inom biogas. Besöket gjordes möjligt genom ett stipendium från Erasmus Mundus och varade under augusti månad. Under sitt besök deltog Dr. Galagedara i en workshop inom ramen för projektet Waste-to-Biogas in Bolivia, samt flera studiebesök i Västerås och Uppsala. Han är huvudsakligen intresserad av hur man kan använda jordbruksavfall för biogasproduktion samt sätt att gå vidare från de småskaliga projekt som idag finns på Sri Lanka. Han hoppas nu på att få designa projekt för att bygga pilotanläggningar på Sri Lanka tillsammans med forskare vid ECS.