Sverige inspirerar Bolivia till biogas från avfall

Publicerad 2012-09-19

Projektet ”Waste-to-biogas in Bolivia” har som mål att utveckla en strategi för att för att generera biogas från avfall i La Paz och El Alto. En stor biogaspotential i de båda städerna har bekräftats genom fältstudier. Besök på företag och anläggningar i Stockholm och Västerås gav inspiration till hur värdet i det urbana avfallet kan tas till vara och hur dessa lösningar kan designas i Bolivia.

Foto: Projektteamet besöker en deponi med anläggning för att fånga och tillvarata deponigasen i Västerås.

Teamet i projektet ”Waste-to-biogas in Bolivia” träffades i Sverige i augusti för att tillsammans gå vidare i arbetet med att utveckla en strategi för att för att generera biogas från avfall i La Paz och El Alto. Workshopen inkluderade besök på företag och anläggningar samt projektmöten. Under en hel dag i Västerås besöktes olika anläggningar, t.ex. partnern VAFAB Miljö´s storskaliga biogas anläggning, återvinningsstation, deponi med gasutvinning, tankningsstationer för fordonsgas, uppgraderingsanläggningar, och annan infrastruktur.  I Stockholm besöktes även SL (lokaltrafik), SITA (hanterar industriella avfall) och SITA (privat bussföretag med storbiogasflotta). Projektteamet träffade också SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) för att diskutera möjliga teknologier i utvecklingsregioner för att göra biogas från avfall.

En avfallsstudie och en tekno-ekonomisk genomförbarhetsstudie har tidigare genomförts för att få en realistisk uppfattning om potentialen i La Paz och El Alto. Avfallsstudien omfattade provtagning av organiska material från ett stort antal hushåll, kemiska laboratorieanalys, och även intervjuer med hushållen om deras inställningar till att delta i arbetet genom att sortera de organiska avfallet. Studierna ger en bättre uppfattning om potentialen och möjligheterna att göra biogas från avfall i regionen och också underlag för val av lämplig biogasteknologi. 

Foto: Bolivias Ambassador Milton Soto, Projektledare Prof. Semida Silveira, and KTH rektor Prof. Peter Gudmundsson vid en extern presentation av projektet.

ECS arbetar i flera projekt som siktar på att ta fram hållbara energilösningar i utvecklingsländer. Tillsammans med projektet ”Waste-to-biogas in Bolivia” presenterades ett projekt om att använda biogasteknologi för både energi och rent vatten. Projekten har stöd av SIDA, Energimyndigheten, och Nordic Climate Facility. I den externa projektpresentationen gavs möjlighet till en bred diskussion med bland annat Bolivias och Bangladesh ambassadörer.